Periodontologia

Zapalenia przyzębia niszczą struktury podporowe dla utrzymania zębów. Nawet w zaawansowanej postaci zapaleń, z towarzyszącą wędrówką zębów, prowadzimy leczenie ortodontyczne i estetyczną odbudowę uzębienia.

Pacjentka skarżyła się na krwawienie z dziąseł i ruchomość zębów.

Stan po przeprowadzonym kompleksowym leczeniu.

Problemem nie tylko estetycznym jest recesje dziąseł

można je pokryć wykonując zabieg przeszczepu tkanek metodą mini chirurgii plastycznej.

 

Zabiegi z zakresu poprawienia estetyki tkanek

Przed zabiegiem mnogie recesje dziąsła

Po zabiegu pokrycia recesji na zębie 14 i 13

 

Periodontologia

Zajmuje się leczeniem chorób przyzębia, czyli tkanek otaczających  i utrzymujących zęby. Choroby te spowodowane są najczęściej przez płytkę bakteryjną. Bakterie produkują trujące substancje, które wywołują zapalenie dziąseł. Z biegiem czasu proces ten nasila się doprowadzając do powstawania w dziąśle tzw. kieszeni przyzębnych, w których bakterie mogą się jeszcze lepiej rozwijać. Trucizny produkowane przez bakterie powodują ubytki kości, co prowadzi często do rozchwiania zębów. W przypadku braku odpowiedniego leczenia stan ten może prowadzić nawet do utraty uzębienia.

 

Jak długo trwa leczenie?

Utraconych tkanek nie udaje się przywrócić do stanu wyjściowego, jednak za pomocą leczenia możliwe jest zatrzymanie utraty kości i zmniejszenie ruchomości zębów, oraz przywrócenie im funkcjonalności. Leczenie jest czasochłonne i wymaga przede wszystkim współpracy pacjenta. Muszą się Państwo liczyć z systematycznymi wizytami, rozłożonymi w czasie przez okres od kilku miesięcy – do roku.

 

Leczenie przebiega zwykle w kilku fazach:

 • terapia wstępna (2-4 wizyt):
  Mianem tym określamy zabiegi mające na celu usuniecie czynników miejscowych powodujących zapalenie oraz  doprowadzenie higieny jamy ustnej do optimum. Perfekcyjna higiena aż w 80% przypadków prowadzi do sukcesu (trwałego leczenia zapaleń przyzebia).
 • skaling naddziałowy i poddziąsłowy,  (2-4 wizyt):
  czyszczenie powierzchni korzenia, usuwanie złogów
 • leczenie rozchwianych (ruszających się) zębów- tzw.  unieruchomienie zębów:
  W przypadku zaawansowanej periodontolizy dochodzi do bardzo dużej utraty kości i braku stabilizacji zębów, które mają nadmierną ruchomość. Połączenie czasowe lub stałe pojedynczych, sąsiadujących ze sobą zębów, pozwala zabezpieczyć je przed migracją i utratą.
 • system terapii podtrzymującej (2-4 wizyt):
  Aby zapewnić długotrwały efekt leczenia konieczne jest prowadzenie systemu terapii podtrzymującej, który polega na kontroli stanu Państwa dziąseł i zębów. Bez tego stadium osiągniecie pozytywnego efektu leczniczego jest niemożliwe.
 • zabiegi chirurgiczne:
  W sytuacji, gdy leczenie nie przynosi optymalnych efektów, konieczne staje się zastosowanie zabiegów chirurgicznych. Taką jednak decyzję podejmuje lekarz indywidualnie.
 • uczęszczanie na umówione wizyty kontrolne.