Lekarze

Nasze doświadczenie opiera się na  wieloletniej pracy w zawodzie stomatologa ( Pani Docent ok. 30 lat pracy) oraz wiedzy zdobytej w przewodach specjalizacyjnych i doktorskich. W Klinice przyjmują lekarze różnych specjalności stomatologicznych, współpracując ze sobą proponują rozwiązania leczenia , które są konsultowane i przygotowywane dla każdego Pacjenta indywidualnie wg najkorzystniejszej opcji leczenia. Klinika może poszczycić się jedną z największych baz Pacjentów w województwie zachodniopomorskim.

Dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska

Dr hab. n. med. Prof. PUM Elżbieta Dembowska od 30 lat pracownik dydaktyczno-naukowy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jest autorem i współautorem  ponad 150 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Ponadto pracę naukową uzupełniają komunikaty przedstawione podczas 73 zjazdów, konferencji i sympozjów krajowych i zagranicznych. Posiada specjalizacje w zakresie stomatologii ogólnej, periodontologii,