Protetyka

Głównym celem protetyki stomatologicznej jest rehabilitacja, czyli odtworzenie utraconych funkcji żucia spowodowanych utratą zębów. Nawet braki pojedynczych zębów prowadzą do zmian w prawidłowym funkcjonowaniu pozostałego uzębienia oraz zaburzeń zwarcia.

W zależności od rozległości braków, uzupełnienia protetyczne możemy podzielić na: uzupełnienia stałe, osadzone trwale na zębach – są to korony i mosty, oraz uzupełnienia ruchome (wyjmowane z jamy ustnej) – protezy osiadające częściowe i całkowite, protezy szkieletowe, protezy acetalowe. Osobną grupę stanowią uzupełnienia protetyczne na implantach. Obecnie lekarze protetycy dysponują bardzo dużymi możliwościami technicznymi w uzupełnianiu braków zębowych. Decyzje dotyczące zastosowania odpowiednich uzupełnień protetycznych podejmowane są po dokładnym badaniu pacjenta, uwzględniając potrzeby lecznicze oraz możliwości finansowe pacjenta.

 

Zakres leczenia protetycznego obejmuje:

 • Protetyka na implantach
 • Protezy osiadające całkowite i częściowe
 • Protezy szkieletowe
 • Protezy szkieletowe z precyzyjnymi elementami retencyjnymi
 • Protezy acetalowe
 • Wkłady koronowo-korzeniowe
 • Wkłady koronowo-korzeniowe dzielone
 • Korony metalowe
 • Korony porcelanowe
 • Korony pełno-ceramiczne
 • Mosty porcelanowe
 • Licówki porcelanowe
 • Wkłady z włókna szklanego
 • Mosty z włókna szklanego
 • Szyny relaksacyjne

Prace te wymagają bardzo szczegółowych wyjaśnień dlatego najlepiej umówić się na konsultację z lekarzem protetykiem.

Dużą zaletą naszej Kliniki jest to, że posiadamy na miejscu laboratorium protetyczne, co skraca czas leczenia oraz pozwala na doskonałą komunikację pomiędzy lekarzem, a technikiem protetycznym w obecności pacjenta.