Implanty, wszczepy

W celu zachowania zdrowia i długotrwałych efektów leczenia protetycznego opartego na wszczepach (implantach), konieczne są wizyty kontrolne określające zdrowie – chorobę tkanek miękkich lub kostnych wokół implantów.

Stany zapalne wokół implantów nazywane periimplantitis wymagają specjalistycznego leczenia i odkażenia powierzchni implantu.

Dlatego pozwalamy sobie przypominać naszym pacjentom o wizytach 2 razy w roku lub 1 raz w roku w zależności od czynników ryzyka występujących u danego pacjenta (Wizyta taka to koszt ok. 70 zł.)

Leczenie PERIIMPLANTITIS odkazanie powierzchni implantu laserem:

strona_iplantitis

Użycie lasera : dezynfekuje powierzchnię implantu, stymuluje tkanki do gojenia, usuwa zakażony nabłonek rowka dziąsłowego.